Oferta

B.D.P. JOLMAR S.C
Jolanta i Marek Kolczyńscy
91-230 Łódź
ul. Uprawna 103
tel 42 611-07-06
email : biuro@jolmar.biz.pl

Świadczymy usługi w zakresie:- sporządzanie dokumentacji związanej z rejestracją działalności gospodarczej
– obsługa firm rozliczających się z Urzędem Skarbowym w formie ksiąg handlowych ( pełna księgowość), książka przychodów i rozchodów
– kompleksowej obsługi rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
– kompleksowej obsługi rozliczeń z Urzędem Skarbowym (PIT, CIT, VAT, itp.)
– sporządzanie dokumentacji kadrowo – płacowej pracowników
– sporządzanie sprawozdań do GUS, NBP, Marszałka Województwa i innych urzędów
– uzyskiwanie drogą elektroniczną zaświadczeń o niezaleganiu w ZUS
– uzyskiwanie drogą elektroniczną odpisów z KRS
– aktualizacja drogą elektroniczną danych GUS e – Regon